Projecten

Verkeers modellen in een noten dop

De wereld van verkeersmodellen kan soms erg complex overkomen en soms is ze dat ook. Eén van de doelen van verkeersmodellering.nl is om er voor te zorgen dat meer mensen inzicht hebben in de werking en toepassingsmogelijkheden van verkeersmodellen. In het project 'Verkeersmodellen in een notendop' worden verschillende onderwerpen op een zo toegankelijk mogelijke manier uitgelegd. De eerste stap is een uitleg van het klassieke verkeersmodel in een 'uitgebreide' whitepaper.

Het klassieke verkeersmodel

Jaren van ontwikkeling en toepassing heeft geleid tot een algemene modelstructuur die wereldwijd het klassieke of traditionele verkeersmodel genoemd wordt. Deze structuur is reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld, maar is ondanks de grote vooruitgang in modellerings- en computertechnieken, min of meer ongewijzigd gebleven. Veel hedendaagse regionale en stedelijke verkeersmodellen in Nederland kennen een structuur overeenkomstig het klassieke verkeersmodel. Met vrijwel alle commerciële softwarepakketten voor het bouwen van verkeersmodellen, zoals Cube, Visum en OmniTRANS, kan een model volgens de structuur van het klassieke verkeersmodel gebouwd worden. Download hier de volledige whitepaper.