Projecten

Simulatie van fietsstromen

Door de groeiende stroom fietsers in het verkeer is er ook steeds meer behoefte aan het adequaat kunnen simuleren van fietsers op wegvakken en kruispunten. In dit project is in opdracht van het CROW Fietsberaad, onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van bestaande modellen ten aanzien van de verkeersafwikkeling van fietsers. 

Fietsers op een kruispunt. Bron: CROW-Fietsberaad.

Schermafdruk van simulatiemodel PTV Vissim. Bron: PTV Group.

Simulatie van fietsstromen: (on)mogelijkheden van bestaande modellen

Door de steeds groeiende stroom fietsers in het verkeer is er ook steeds meer behoefte aan het adequaat kunnen simuleren van fietsers op wegvakken en kruispunten. Dit is met name van belang om te kunnen bepalen waar in de toekomst doorstromingsproblemen zullen zijn en welke (ontwerp) aanpassingen een mogelijke oplossing daarvoor kunnen zijn.Om de doorstroming op wegvakken en kruispunten te kunnen voorspellen, en daarmee verschillende inrichtingsvarianten te kunnen evalueren, wordt gebruikgemaakt van (simulatie)modellen. Er zijn zowel in Nederland als wereldwijd verschillende theoretische en commerciële (software) modellen beschikbaar. Veel van deze modellen zijn traditioneel, niet of slechts beperkt in staat om de effecten van fietsverkeer adequaat te voorspellen. Alhoewel veel modellen de afgelopen jaren verbeterd zijn, is er nog geen duidelijk overzicht van de (on)mogelijkheden van het modelleren van fietsverkeer.

Het doel van dit project is om de mogelijkheden van beschikbare modellen ten aanzien van de verkeersafwikkeling van fietsers in beeld te brengen en te bepalen welke uitbreidingen van en/of aanpassingen aan bestaande modellen noodzakelijk en/of gewenst zijn. Het idee is dat het resulterende overzicht partijen stimuleert tot verdere ontwikkeling van de modellen.

In het onderzoek zijn de volgende inhoudelijke stappen genomen:

Voor het uitvoeren van deze stappen zijn de volgende onderzoeksmethoden toegepast:

De resultaten zijn te lezen in de rapportage die beschikbaar is via de site van het CROW Fietsberaad of direct via de onderstaande afbeelding.