Links

Software

Links naar verschillende soorten software die zowel in Nederland als wereldwijd gebruikt wordt voor verkeersmodellering.

Verkeersmodelleringspakketten

Softwarepakketten waarmee grootschalige, macroscopische, multi-modale verkeersmodellen gebouwd en gebruikt kunnen worden. De pakketten bevatten rekenmodellen voor het klassieke vierstapsmodel en uitbreidingen daarvan en tools voor databewerking, analyse en visualisatie:

OmniTRANS: Ontwikkelaar en distributeur in Nederland: Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Deventer. Meest gebruikte software voor verkeersmodellering in Nederland. Desktopversie: OmniTRANS Expert. Webversie: OmniTRANS Analytics (eerder OmniTRANS Next). 

CUBE: Ontwikkelaar: Bentley Systems, Verenigde Staten. Kantoor in Nederland: Bentley Systems Europe B.V., Hoofddorp. Voorheen ontwikkeld door Citilabs, dat in 2019 overgenomen is door Bentley Systems. In Nederland was SWECO voorheen distributeur. Verschillende modulen/versies: CUBE Voyager, CUBE Cargo, CUBE Land, CUBE Acces. Wereldwijd veelgebruikt pakket.

PTV Visum: Ontwikkelaar: PTV Group, Duitsland. Kantoor in Nederland: PTV Group Nederland, Utrecht.

TransCAD: Ontwikkelaar: Caliper Corporation, Verenigde Staten.

EMME: Ontwikkelaar: INRO, Canada.

Microsimulatiemodellen

Simulatiemodellen waarin de verkeersafwikkeling voorspelt wordt door middel van het modelleren van individuele voertuigen, fietsers en voetgangers in de tijd. In feite is een microsimulatiemodel een dynamisch toedelingsmodel en behelst het voornamelijk het voorspellen van verkeersafwikkeling en de routekeuze. De modellen bieden 2D/3D animaties met het verloop van de verkeersafwikkeling in de tijd.

PTV Vissim: Ontwikkelaar: PTV Group, Duitsland. Kantoor in Nederland: PTV Group Nederland, Utrecht. Meest gebruikte microsimulatiemodel in Nederland.

Paramics Discovery: Ontwikkelaar: SYSTRA Ltd, Verenigd Koninkrijk. Oorspronkelijk ontwikkeld door SIAS Ltd. Er is nog een andere versie van Paramics, genaamd Quadstone Paramics. De versies hebben dezelfde oorsprong maar zijn in het verleden hun eigen weg gegaan.

Aimsun Next: Ontwikkelaar: Aimsun, Spanje. Aimsun is onderdeel van de Yunex Traffic Group (voorheen Siemens ITS). In Nederland toegepast en doorontwikkeld door RoyalHaskoningDHV.  Aimsun Next bevat inmiddels ook allerlei macro- en mesoscopische modelonderdelen en zou daarmee ook als 'verkeersmodelleringspakket' gezien kunnen worden.

SUMO: Gratis en open-source pakket voor verkeerssimulatie met een actieve ontwikkel-community. Gestart en actief onderhouden door het Deutches Centrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Duitsland.

CUBE Dynasim: Ontwikkelaar: Bentley Systems, Verenigde Staten. Kantoor in Nederland: Bentley Systems Europe B.V., Hoofddorp. Onderdeel van CUBE software. Lastig om goede informatie over te vinden.

TransModeller: Ontwikkelaar: Caliper Corporation, Verenigde Staten. 

Dynemeq: Ontwikkelaar: INRO, Canada.

Overig: MATSim, TRANSIMS, TSIS-CORSIM, FOSIM, OpenTrafficSim, SimTraffic/Synchro Studio.  

Rijkswaterstaat

Modelsystemen die in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld zijn en onderhouden worden. Deels wordt gebruik gemaakt van commerciële software en deels van eigen (in opdracht ontwikkelde) software.

LMS: Landelijk ModelSysteem. Strategisch verkeers-en vervoersmodel dat geheel Nederland beslaat. Wordt gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming op landelijk niveau.

NRM: Nederlands Regionaal Model. Er zijn vier regionale modellen in gebruik: NRM-Noord, NRM-Oost, NRM-Zuid en NRM-West. Wordt gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming op (boven)regionaal niveau. O

Mobiliteitsscan: Online instrument waarmee data uit verschillende verkeersmodellen (zoals NRM's)  gevisualiseerd en geanalyseerd kan worden. Er kunnen ook globale oplossingsrichtingen mee verkend worden.

BasGoed: Basismodel Goederenvervoer. Strategisch goederenvervoermodel waarmee prognoses worden opgesteld voor weg, spoor en binnenvaart. Het heeft tot doel de effecten van economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen op goederenvervoer in kaart te brengen.

Kruispunten

Specifieke software voor het modelleren van de verkeersafwikkeling op kruispunten en/of voor het afwegen van kruispuntvarianten. Het grootste deel van de hierboven genoemde microsimulatiemodellen is ook in staat de verkeersafwikkeling voor allerlei kruispuntvormen te bepalen. Hier wordt enkel specifieke kruispuntmodelleringssoftware genoemd.

SIDRA Intersection: Ontwikkelaar: Sidra Solutions, Australië. Internationaal gebruikt softwarepakket voor het evalueren van verschillende kruispuntvormen.

HCS: Ontwikkelaar: McTrans, Verenigde Staten. Highway Capacity Software. Directe implementatie van de Highway Capacity Manual (HCM) methodologieën voor het evalueren van verschillende kruispuntvormen. HCS 2023 bevat de theorie uit de 7de editie van de HCM

Junctions: Ontwikkelaar: TRL Software, Verenigd Koninkrijk. Software voor het modelleren en analyseren van rotondes, voorrangskruispunten en geregelde kruispunten. Samenvoeging van softwaremodulen: ARCADY (rotondemodel), PICADY (voorrangskruispuntmodel) en OSCADY (model voor geregelde kruispunten).

LISA+: Ontwikkelaar: Schlothauer & Wauer, Duitsland. In Nederland vooral gebruikt door: DTV-Consultants, Breda. Softwarepakket voor het evalueren van verschillende kruispuntvormen. 

Kruispuntwijzer: Ontwikkelaar en distributeur in Nederland: Goudappel, Deventer. Webapplicatie voor het evalueren van verschillende kruispuntvormen. Opvolger van Omni-X. 

Capacito: Ontwikkelaar en distribiteur in Nederland: Trenso Verkeerskundige Software, Baarle-Nassau. Capacito bevat een vijftal rekenmethoden voor het evalueren van de verkeersafwikkeling op rotondes en kruispunten. Gratis beschikbaar.

Meerstrooksrotondeverkenner: Ontwikkelaar: Provincie Zuid-Holland. Gratis beschikbare spreadsheet waarmee de verkeersafwikkeling op allerlei (turbo)rotondevormen geëvalueerd kan worden. Ontwikkeld door Fortuijn & Carton. In 2018 is de spreadsheet ter beschikking gesteld aan Arcadis met als doel deze verder te ontwikkelen.

Kruispuntverkenner: Ontwikkelaar en distributeur in Nederland: CROW, Ede. Webapplicatie waarmee snel een vergelijking van verschillende kruispuntvormen gemaakt kan worden. Bevat slechts beperkt rekenmodellen.

COCON: Ontwikkelaar en distributeur in Nederland: DTV-Consultants, Breda. Software voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen. 

Overig: TRANSYT, LinSig.

Overig

Dynamo: Ontwikkelaar in Nederland: MuConsult. Dynamisch automarktmodel waarmee de ontwikkelingen van het Nederlandse personenautopark voor de korte en lange termijn kunnen worden berekend.


Ontbreekt er een link, werkt een bestaande link niet meer of klopt een beschrijving niet, aarzel dan niet om contact op te nemen.