Links

Software

Links naar verschillende soorten software die zowel in Nederland als wereldwijd gebruikt wordt voor verkeersmodellering.

Verkeersmodelleringspakketten

Softwarepakketten waarmee grootschalige, macroscopische, multi-modale verkeersmodellen gebouwd en gebruikt kunnen worden. De pakketten bevatten rekenmodellen voor het klassieke vierstapsmodel en uitbreidingen daarvan en tools voor databewerking, analyse en visualisatie:

Microsimulatiemodellen

Simulatiemodellen waarin de verkeersafwikkeling voorspelt wordt door middel van het modelleren van individuele voertuigen, fietsers en voetgangers in de tijd. In feite is een microsimulatiemodel een dynamisch toedelingsmodel en behelst het voornamelijk het voorspellen van verkeersafwikkeling en de routekeuze. De modellen bieden 2D/3D animaties met het verloop van de verkeersafwikkeling in de tijd.

Rijkswaterstaat

Modelsystemen die in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld zijn en onderhouden worden. Deels wordt gebruik gemaakt van commerciële software en deels van eigen (in opdracht ontwikkelde) software.

Kruispunten

Specifieke software voor het modelleren van de verkeersafwikkeling op kruispunten en/of voor het afwegen van kruispuntvarianten. Het grootste deel van de hierboven genoemde microsimulatiemodellen is ook in staat de verkeersafwikkeling voor allerlei kruispuntvormen te bepalen. Hier wordt enkel specifieke kruispuntmodelleringssoftware genoemd.

Overig

Ontbreekt er een link, werkt een bestaande link niet meer of klopt een beschrijving niet, aarzel dan niet om contact op te nemen.